Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame všetky legislatívne ustanovenia, ktoré sa toho týkajú. Osobné údaje na našej webstránke a pri využívaní našich aplikácií zisťujeme len v technicky potrebnom rozsahu. Takto získané osobné údaje však nikdy nebudú predmetom predaja tretím osobám. Jedeiným osobnýcm údajom, ktorý na stránke uvádzate, je Vaša e-mailová adresa, aj to iba v prípade, že s nami komunikujete prostredníctvom stránky.

Následné prehlásenie vám poskytne prehľad o tom ako túto ochranu údajov zabezpečujeme a aký druh údajov za týmto účelom zisťujeme. Naša webstránka môže obsahovať prepojenia (linky) na webstránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje.

Spracovanie dát načítaním našich webstránok

Naša stránka eviduje a ukladá aicky na svojom serveri informácie, ktoré váš prehliadač alebo aplikácia ku nám posiela. Sú to:

• Typ/verzia prehliadača
• Používaný operačný systém
• Referenčný URL (predtým navštívená stránka)
• Hostname pristupujúceho počítača (IP adresa)
• Čas dopytu na server.

Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnym osobám. K vzájomnému prepojovaniu týchto údajov s inými zdrojmi dát nedochádza. Poskytnutú e-mailovú adresu ukladáme iba v prípade potreby ďalšieho kontaktu s Vami.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Súbory cookies ukladáme iba v nevyhnutnom rozsahu a iba v prípade, ak na výzvu systému dáte k ukladaniu súhlas (zrýchľuje to načítavanie a prezeranie stránky pri opakovaných návštevách). Súbory nijako ďalej nespracúvavame.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať.

Google Analytics

Naša webová stránka nepoužíva žiadne analytické nástroje.

Využívanie a prenos osobných údajov

Pokiaľ ste nám dali k dispozícii osobné údaje, využívame ich len na zodpovedanie vašich otázok a ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu.

Vaše osobné údaje budú tretím osobám poskytnuté, či inak komunikované len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu zmluvy (objednávacie údaje pre dodávateľa), alebo ak ste na to vopred udelili svoj súhlas. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to s účinnosťou aj pre budúcnosť.

Vaše osobné údaje budú vymazané, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte, ak to podľa Vašich vedomostí nie sú potrebné na splnenie cieľa, ktorý ich uchovávanie sleduje, alebo ak ich uchovávanie nie je prípustné z iných zákonných dôvodov.

Právo na informáciu, vymazanie

Máte kedykoľvek právo byť informovaný ohľadne vašich uchovávaných osobných údajov, o ich pôvode, ako aj príjemcovi či účelu tohto uchovávania. Okrem toho zákon poskytuje právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie osobných údajov.

Ďalšie informácie

Na vašej dôvere nám záleží. Preto sa voči vám budeme kedykoľvek zodpovedať ohľadne spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, ktoré vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov nezodpovedalo alebo ak požadujete podrobnejšie informácie k danému bodu, tak nás prosím kontaktujte.

Zmeňte pracovné prostredie a relaxujte s kolegami v príjemnom prírodnom prostredí.

Oslávte Vašu svadbu v jedinečnom, romantickom a čarovnom prostredí.

Ideálne miesto pre dobrodružné strávenie voľného času.

Užite si pokoj v lone kúzelnej prírody.

YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.